Kancelaria A7 Adwokaci - Nasz Zespół

 

Marcin Błach, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w szczególności przekształceniach podmiotowych, a także postępowaniach upadłościowych oraz prawie karnym „gospodarczym". Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Miłośnik kuchni śródziemnomorskiej i dobrego wina. Od kilku lat zdeklarowany narciarz.

Radosław Bulwan, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów.
Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz instytucji. Zajmuje się sprawami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, gospodarczymi i prawem pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa Funduszy Europejskich, dotacji, pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Prowadzi również sprawy rejestrowe przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekształcenia i podziały spółek.

Wielki miłośnik sportu, w szczególności piłki nożnej. Były członek Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej z ramienia spółki Ekstraklasa S.A.

Piotr Folcik, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył także studia podyplomowe w Interdyscyplinarnym Studium Europeistyki  Uniwersytetu  Rzeszowskiego oraz podyplomowe studia z zakresu Psychologii Biznesu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym oraz cywilnym. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.

Pasjonat dobrej kuchni, nart i żeglarstwa.

 

 

Maciej Jurczak, adwokat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W  2002 odbył praktykę studencką w Metro Financial Services INC – chicagowskiej kancelarii zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości oraz rozliczaniem podatku dochodowego. W 2010r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach praktyki w kancelarii specjalizuje się w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, zajmuje się ponadto bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek prywatnych oraz stowarzyszeń.

Zainteresowania: ratownictwo wodne - członek Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, motocykle - członek klubu motocyklowego Adwokatury Polskiej.

Marcin Witkowski, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy „Obrót wierzytelnościami z wykorzystaniem umowy faktoringu".
Odbył studia cząstkowe na wydziale prawa Staffordshire University w Wielkiej Brytanii w ramach programu Sokrates/Erasmus.

Zdobywca I miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta prawa Primus in Primis.
Wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce oraz  Laurem Rektora dla najlepszego studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego Edycja 2006 r.
Był zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką. W 2010 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, administracyjnego, podatkowego i prawa pracy, a ponadto sprawy karne gospodarcze oraz karno-skarbowe. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.