LOKOWANIE INWESTYCJI

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie lokowania inwestycji. Przeprowadzamy naszych Klientów przez wszystkie etapy związane z rozpoczynaniem nowych inwestycji na terenie województwa podkarpackiego i poza nim. Posiadamy szeroka wiedzę na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych i Parków Naukowo-Technologicznych funkcjonujących w regionie. Niesiemy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej, pomagamy w uzyskiwaniu wszelkich koncesji, pozwoleń i uzgodnień.

Przykładowy zakres świadczonych usług:

  • rejestracja nowych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • doradztwo w doborze terenów pod planowaną inwestycję
  • analiza kadrowa, podatkowa, prawno-gospodarcza potrzeb inwestora pod kątem planowanego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  • pełne doradztwo i reprezentacja Inwestora w procesie budowlanym
  • stała i kompleksowa obsługa prawna po rozpoczęciu działalności gospodarczej.