Obsługa przedsiębiorców

W dobie dynamizacji obrotu gospodarczego, oferujemy szereg specjalistycznych usług związanych z procesami rejestracji, przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, prowadzonych tak  pod wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jak  i spółek prawa handlowego.  Świadczymy kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zakładów budżetowych. Z powodzeniem realizujemy  zlecenia  wykonywane na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz  firm  budowlanych, w tym deweloperów.

Przykładowy zakres realizowanych usług:

  • rejestracja spółek prawa handlowego, przekształcenia oraz ich likwidacja
  • analiza oraz  przygotowywanie aktów wewnętrznych w tym uchwał i  regulaminów  oraz pism z zakresu prawa handlowego, budowlanego, bankowego i prawa pracy
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach lub negocjacjach handlowych
  • konstruowanie umów cywilno- prawnych
  • windykacja należności  w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami administracji publicznej
  • przygotowanie dokumentacji w ramach  postępowania koncesyjnego
  • sporządzanie opinii oraz informacji   w zakresie stosowania prawa a także  szereg innych.

 

Zakres oraz charakter realizowanych zleceń jest  uzależniony od  indywidualnych oczekiwań i  potrzeb Klienta.