Prawo pracy


W ramach stosunków prawnych, których podłożem jest prawo pracy świadczymy pomoc prawną zarówno w przedmiocie indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy. Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie wszelkich form zatrudnienia. Naszych Klientów reprezentujemy przed sądami pracy wszystkich instancji.

Przykładowy zakres realizowanych usług:

  • konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu różnych form dyskryminacji w zatrudnieniu
  • doradztwo prawne w ramach opracowywania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia
  • występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami pracy w zakresie dotyczącym takich zagadnień jak: rozwiązanie i wypowiadanie umów o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, stosowania kar porządkowych, wynagrodzeń, systemów i rozkładów czasu pracy, urlopów pracowniczych, nadgodzin, odpraw pieniężnych, świadectw pracy itp.