Przekształcenie spółki

Oferujemy pomoc prawną w przygotowaniu całościowego procesu transformacji dotychczasowej formy prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o regulacje Kodeksu spółek handlowych mających na celu połączenie lub podział spółek, bądź przekształcenia spółek lub jednoosobowych przedsiębiorców. Wśród możliwych wariantów przekształceń nie opartych wprost na powyższej ustawie, możliwe jest również wniesienie dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa jako wkładu (aportu) do spółki prawa handlowego.

Zasadność i opłacalność danej czynności uzależniona będzie od wielu czynników dotyczących danego przedsiębiorcy, przede wszystkim celu konkretnej transformacji. Współpracujący z Kancelarią doradcy podatkowi i biegli rewidenci mogą w sposób jednoznaczny ocenić czynności przedsiębiorcy pod kątem tych kryteriów.