Restrukuryzacja firmy

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dotyczące procesów restrukturyzacyjnych celem usprawnienia procesów w sferze zarządzania przedsiębiorstwem implikujących poprawę jego wyników finansowych, zwiększenie wiarygodności rynkowej oraz stabilizację przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.

Przykładowy zakres usług  obejmuje doradztwo prawne w przedmiocie wdrażania nowych rozwiązań, w tym przede wszystkim:

  • opracowywanie wielowariantowych programów naprawczych na podstawie wyników przeprowadzonej analizy sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji istotnej w procesie wdrażania nowej strategii restrukturyzacji firmy
  • wdrożenie i monitorowanie realizacji przyjętej strategii.