Sprawy administracyjne

W ramach prawa publicznego oferujemy szereg usług związanych z zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym spraw podatkowych.

Zakres realizowanych usług koncentruje się na doradztwie prawnym w sprawach związanych przede wszystkim z problematyką nieruchomości, obejmuje on również reprezentację stron w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie wniosków inicjujących to postępowanie oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku prowadzonego postępowania, sporządzanie odwołań od decyzji, w tym odwołań do samorządowych kolegów odwoławczych, zażaleń na postanowienia, skarg do sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz więcej:

  • pozwolenie na budowę