Sprawy cywilne

W sporach z zakresu prawa cywilnego prowadzimy obsługę prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym także przed Sądem Najwyższym.


Przykładowy zakres realizowanych usług:

  • konstruowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych
  • doradztwo prawne i dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, dotyczące w szczególności problematyki naruszenia posiadania, znoszenia współwłasności, zasiedzenia własności nieruchomości oraz zagadnień ustanawiania służebności gruntowych i osobistych oraz roszczeń z tym związanych
  • świadczenie pomocy prawnej z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności dotyczące postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek itp.
  • doradztwo prawne z zakresu roszczeń odszkodowawczych wynikających m.in. z czynów niedozwolonych, niewykonania, czy też nienależytego wykonania umowy a także reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń
  • konstruowanie różnego rodzaju pism procesowych, w szczególności pozwów o zapłatę a także pozwów związanych z poszczególnymi umowami, których podłożem są zobowiązania m.in. powództwa o zobowiązanie do złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości w przypadku odwołania darowizny
  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiotowym zakresie

Zobacz więcej: