ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawidłowego stosowania  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek dysponujących środkami publicznymi a tym samym uchronienia ich od odpowiedzialności związanej m.in. z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Przykładowy zakres usług obejmuje przede wszystkim:

  • analizę zasadności stosowania przepisów przedmiotowej ustawy w aspekcie konkretnych zamówień
  • weryfikację treści i postanowień umów zawieranych w sprawach zamówień publicznych
  • analizę prawną stosowanych wzorców dokumentacji przetargowej.