Jaka jest jego rola adwokata podczas rozwodu?

Adwokat – na można liczyć?

Osoba wnosząca wniosek o rozwód, czasem zastanawia się czy będzie jej potrzebny adwokat. Nierzadko nachodzi pokusa, żeby „załatwić” wszystko samodzielnie. Jest to wolny wybór, jednak w procesie rozwodowym lepiej jest skorzystać z pomocy prawnika. Jakie są pozytywy takiej sytuacji?

Sprawność i szybkość postępowania

Rolą adwokata nie jest przyśpieszenie sprawy, ale dopilnowanie spraw formalnych. Adwokat sprawdzi pozew pod względem formalnym i sąd nie będzie nawoływał do uzupełnienia braków. Wiadomo, że wymiana pism potrafi trwać długo, albowiem zdarza się, że samodzielnie napisany i złożony pozew może być niekompletny. Na przykład wnoszący nie napisał czy małżeństwo podjęło próbę rozwiązania sporu poza sądem, a taki wymóg jest konieczny. Poza tym, jeżeli pozew jest napisany jasno a fakty przedstawione precyzyjnie, to na przykład sąd w mieście Olsztyn prawdopodobnie szybko wyznaczy sprawę.

Obecność na rozprawie

 Jeżeli adwokat jest pełnomocnikiem strony, to wnoszący o rozwód może się pojawić w sądzie jeden raz. Na pozostałych sprawach może go wyręczyć adwokat. W zasadzie dobrze jest, gdy strony osobiście uczestniczą w rozprawach, jednak nie zawsze jest taka możliwość. Może się zdarzyć że sąd ma siedzibę w mieście Olsztyn a strona mieszka aktualnie kilkadziesiąt kilometrów dalej. Wtedy nie musi tracić czasu na liczne dojazdy. Inny problem to niechęć do częstego widywania współmałżonka. Rozwód to trudne chwile, pełne emocji i wzajemnych żalów. Nie każdy lubi wciąż przerabiać te same przykre problemy. Niewątpliwie takie spotkania bywają stresujące dla jednej lub nawet obydwu stron, więc pełnomocnik w znacznym stopniu pomoże ich uniknąć.

Profesjonalne prowadzenie sprawy

Rozwód to zazwyczaj daleko idące konsekwencje. Może chodzić na przykład o obowiązki alimentacyjne, które zazwyczaj długo trwają. Wtedy dobrze jest, żeby nad tym czuwał ktoś, kto zna się na tego typu sprawach. Adwokat jest niezbędny zwłaszcza wtedy, gdy wiadomo, że druga strona również korzysta z pomocy prawnika. Wtedy dobrze zapewnić równowagę sił. Prawnik wie jakie instrumenty procesowe wykorzystać, żeby potrzeby klienta były zabezpieczone. To jest istotnie, bo procesy bywają tak sformalizowane, że niekoniecznie wygrywa ten, który ma rację. Adwokaci nie tylko w miejscowości Olsztyn potrafią zadbać, aby wnioski zostały dostarczone cza czas i do tego w odpowiedniej formie. Na przykład prawnik zawsze będzie pamiętał o zasadzie prekluzji dowodowej. Polega ona na tym, że wszelkie dowody mają być złożone w pierwszym piśmie procesowym. Wiele osób o tym zapomina i może się to dla nich skończyć przegraną.

Obiektywna ocena wyroku i pomoc w ewentualnym odwołaniu

W razie wyroku, adwokat oceni sytuacje i powie czy warto pisać pismo odwoławcze. Bezskuteczna apelacja podnosi koszty procesu w drugiej instancji, dlatego ważna jest opinia kogoś, kto się na tym dobrze zna. Apelacja również musi być przeprowadzona starannie. Musi być przygotowana profesjonalnie, żeby zwiększyć szansę na sukces. Jeżeli nie będzie odpowiadała wymogom czy też zarzuty będą niewłaściwe, proces może być przegrany.

Adwokat, a wsparcie moralne

Rozwód to niewątpliwie sprawa, gdzie grają emocje i obecny jest ciągły stres. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto będzie czuwał nad wszystkim sprawami. Sąd na ogół jest bezstronny a przeciwnik może mieć swojego prawnika. Własny adwokat na pewno będzie pomagał nie tylko w sprawach formalnych. Przede wszystkim sprawi że strona poczuje się bezpieczniej. Adwokat, to ta osoba w sprawie, którą ma „chłodną głowę”. Pomoże w spotkaniu z prawnikiem drugiej strony i przygotuje na kontakt ze świadkami. Ponadto wysłucha wszystkich problemów bez oceniania, a tym bardziej chętnie, bo będzie mógł pewne informacje wykorzystać dla dobra sprawy.